newsletter ~ nuusblad.

The Newsletter appears bi-annually in June and December.  ~ Die Nuusblad verskyn twee keer jaarliks in Junie en Desember.